Foto Plener 1200 zł

Co otrzymujecie?

- foto-książka 30cm x 60cm (15 rozkładówek)
- zdjęcia wywołane w formacie 13cm x 18cm (50 szt.)
- zdjęcia na płycie CD (200 szt.)

Czas pracy fotografa: do godziny 00:30

- sesja plenerowa odbywa się w ustalonym wcześniej terminie